Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.06.04-2018.06.08/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.06.04-2018.06.08/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 БЗД-ийн 5 дугаар хороо иргэн М.Энх-Амгалангийн “Поларис Хотхон” орон сууцны барилгын цахилгаан хангамжийн 2х800 кВА 10/0.4 кВ-ын ХТП 2018.06.05-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
2 БЗД-ийн 13 дугаар хороо иргэн Б.Баасансүрэнгийн үйлчилгээтэй амины сууцны цахилгаан хангамжийн 63 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.05-ны 1100 цагт
3 БЗД-ийн 20 дугаар хороо “Хос Эрхэс” ХХК-ийн хүнсний ногоо, мод үржүүлгийн талбайн цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.05-ны 1200 цагт
4 БЗД-ийн 20 дугаар хороо иргэн С.Маяагийн зуслангийн сууцны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2018.06.05-ны 1300 цагт
5 БГД-ийн 4 дүгээр хороо “Материал импекс” ХК-ийн захиалгатай 196 айлын орон сууцны барилга 2018.06.06-ны 1000 цагт М.Идэрбаатар М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
6 ХУД-ийн 2 дугаар хороо “Мөнгөт цахир” ХХК-ийн 53 автомашины дулаан зогсоолтой, 135 айлын орон сууцны барилга 2018.06.06-ны 1000 цагт
7 СХД-ийн 6 дугаар хороо “Хера пропертийз” ХХК-ийн захиалгатай Ханын материал орчмын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд 892,м гадна дулаан хангамжийн 2-р хэлхээний ажил 2018.06.07-ны 1000 цагт Б.Батмөнх
8 СБД-ийн 11 дүгээр хороо “Шилэн Хийц” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 800 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.07-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
9 СБД-ийн 19 дүгээр хороо иргэн Т.Бат-Оршихын зуслангийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.07-ны 1100 цагт
10 ЧД-ийн 11 дүгээр хороо 175 ортой хүүхдийн цэцэрлэгийн барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.07-ны 1130 цагт
11 СХД-ийн 32 дугаар хороо “МСРТ” ХХК-ийн шахмал түлшний үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.07-ны 1300 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
12 СХД-ийн 32 дугаар хороо “ЛЧ” ХХК-ийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.07-ны 1330 цагт
13 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Г.Нарангэрэлийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.07-ны 1400 цагт
14 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо иргэн Д.Ганбатын зуслангийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.07-ны 1430 цагт
Google+ Linkedin