Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.06.11-2018.06.15/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.06.11-2018.06.15/

д/д Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг Комиссын бүрэлдэхүүн
1 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Пума” ХХК-ийн захиалгатай орон сууц, үйлчилгээ, спорт заалны барилга 2018.06.11-ний 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
2 НД-ийн 6 дугаар хороо, Тэрэлж, “ДНДХ” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2018.06.12-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
3 БЗД-ийн 5 дугаар хороо иргэн Д.Оюун-Эрдэнийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.12-ны 1200 цагт
4 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Д.Энхтайваны аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.12-ны 1300 цагт
5 ХУД-ийн 14 дүгээр хороо “Цээб” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 35/0.4 кВ-ын дэд өртөө 2018.06.12-ны 1500 цагт
6 СБД-ийн 6 дугаар хороо “Хурд интернэшнл” ХХК-ийн захиалгатай зочид буудал, үйлчилгээний барилга 2018.06.13-ны 1000 цагт Ж.Мөнх-Эрдэнэ М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян
7 СБД-ийн 20 дугаар хороо иргэн А.Ганхүүгийн зуслангийн цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.14-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
8 ХУД-ийн 4 дүгээр хороо иргэн Г.Ганхүүгийн зуслангийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.06.14-ний 1100 цагт
9 БЗД-ийн 22 дугаар хороо НХОГ-ын захиалгатай “Неон Гэгээ” ХХК-ийн гүйцэтгэсэн гэрэлтүүлгийн ажил 2018.06.14-ний 1300 цагт
Google+ Linkedin