Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.09.03-2018.09.07/

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуваарь /2018.09.03-2018.09.07/

д/д

Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал Ажиллах он, сар, өдөр, цаг

Комиссын бүрэлдэхүүн

1 БЗД-ийн 13 дугаар хороо НАЗХГ-ын захиалгатай Нийслэлийн Амгалан амаржих газрын  гадна зам талбайн иж бүрэн тохижилтын ажил 2018.09.04-ний 1000 цагт Б.Нямдаваа
2 ХУД-ийн 10 дугаар хороо “Мегамакс” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.04-ний 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир

 

3 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн З.Золбоогийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.04-ний 1100 цагт
4 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Ш.Бөхбямбын үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.04-ний 1130 цагт
5 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Ч.Батсүлдийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП 2018.09.04-ний 1200 цагт
6 СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Ц.Нүрзэдийн үйлдвэрийн барилгын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН 2018.09.04-ний 1230 цагт
7 БЗД-ийн 1 дүгээр хороо “Билигтхай” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга 2018.09.05-ны 1000 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц И.Мянганбаяр Б.Батмөнх
8 БЗД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Ц.Ганбатын ногооны агуулахын цахилгаан хангамжийн ажил 2018.09.06-ны 1000 цагт И.Мянганбаяр Ж.Тамир
9 ХУД-ийн 11 дүгээр хороо “Эрин Монгол групп” ХХК-ийн үйлчилгээний барилга 2018.09.07-ны 1000 цагт Э.Дорж М.Мэндсайхан Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Тогтохбуян
Google+ Linkedin