“Баянхошуу” нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

“Баянхошуу” нэгж хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

ҮНДЭСЛЭЛ:

  • Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугар тогтоолоор батлагдсан “ Улаан баатар хотыг он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал,
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2015 оны 04 дүгээр сарын 15-ны өдрийн А/299 дүгээр захирамж;
  • Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газартай 2015 оны 09-р сарын 14-ний өдөр байгуулсан ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ЕТ-2015/45 дугаартай ажлын гэрээ

Google+ Linkedin