Налайх дүүргийн үйлдвэр технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Налайх дүүргийн үйлдвэр технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

ҮНДЭСЛЭЛ:

  • Монгол Улсын Их хурлын 2013 оны 23 дугар тогтоолоор батлагдсан “ Улаан баатар хотыг он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал,
  • Монгол Улсын Засгийн Газрын 2010 оны 36 дугаар тогтоолоор баталсан “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр;
  • Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагчийн 2013-2016 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр;
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/699 тоот захирамжаар хийгдсэн “Налайх дүүргийн барилгын материалын аж үйлдвэр, технологийн паркийн техник эдийн засгийн үндэслэл”
  • Нийслэлийн Засаг даргын 2014 оны 09 дүгээр сарын 26-ний өдрийн А/836 дугаар захирамж;
  • Налайх дүүргийн Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын2015 оны 02 дугаар сарын 27-ны өдрийн 2015/09 дугаартай гэрээ

Google+ Linkedin