Хашаа, хайс, амьд хайс, түр хашаа  барих, ашиглах даалгавар  олгох

Хашаа, хайс, амьд хайс, түр хашаа барих, ашиглах даалгавар олгох

д/д Бүрдүүлэх материал Холбогдох байгууллага Тайлбар
1 Иргэний өргөдөл Хүсэлт гаргагч иргэн Хуулбар
2 Иргэний үнэмлэх Хуулбар
3 Хуулийн этгээдийн албан бичиг Хүсэлт гаргагч хуулийн этгээд Эх хувь
4 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээ Хуулбар
5 Газрын эрхийн гэрчилгээ /хүсэлт гаргагч/
6 Газрын кадастрын зураг
8 Газрын одоогийн байдлын фото зураг Хүсэлт гаргагч иргэн Сүүлийн 14 хоногийн байдлаар

Татаж авах

Google+ Linkedin