“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд хийгдэж буй ажлын талаар санал солилцлоо

“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд хийгдэж буй ажлын талаар санал солилцлоо

“Нэг хот-Нэг стандарт” зорилтот жилийн хүрээнд төлөвлөгөөнд туссан ажлуудыг хэрхэн хэрэгжүүлж ажиллаж байна вэ? Цаашид эрчимжүүлэх шаардлагатай ямар ажил байна, юунаас болоод хэрэгжихгүй байна, юун дээр анхаарах вэ?  Гэх зэрэг асуудлуудаар Хотын стандарт орчны аюулгүй байдлын хяналт, зохицуулалтын газрын Стандарт хэрэгжүүлэлтийн хэлтсийн дарга Б.Ариунтуяа, мэргэжилтэн П.Мөнхзаяа нар болон Хот байгуулалт , хөгжлийн газрын ахлах мэргэжилтнүүд байлцан зорилтот жилийн хүрээнд хийж хэрэгжүүлсэн ажлын талаар санал солилцон, зөвлөгөө авч ажиллав.

Google+ Linkedin