Хот байгуулалт хөгжлийн газраас зарим төрийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлж байна.

Хот байгуулалт хөгжлийн газраас зарим төрийн үйлчилгээг цахимаар үзүүлж байна.

1. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авах /Барилга барих хүсэлт/,

2. Архивын лавлагаа олгох үйлчилгээ,

3. Гүйцэтгэлийн байрзүйн зургийг Хот байгуулалтын мэдээллийн санд бүртгэх,

4. Инженерийн шугам сүлжээний зурган мэдээллээр үйлчлэх,

5. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зурган мэдээллээр үйлчлэх зэрэг үйлчилгээг https://eservice.ulaanbaatar.mn/ цахим хуудаснаас авах боломжтой.

6.Барилгын ажлын зөвшөөрөл шинээр авах, сунгалт хийлгэх, өөрчлөлт оруулахад https://uda.ub.gov.mn/?p=44 линкээр орж материалыг бүрдүүлэн info@uda.ub.gov.mn хаягаар хүсэлтээ илгээнэ.Жич: Баримт бичгийг бүрдүүлэх материалын жагсаалтын дарааллын дагуу PDF файл болгон, нэгтгэж явуулахыг анхаарна уу.

Google+ Linkedin