Бүхнийг хүүхдийн төлөө аянд нэгдэв

Бүхнийг хүүхдийн төлөө аянд нэгдэв

ХҮҮХДИЙН САЙН ДУРЫН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОХ ТҮҮХТ “ХҮҮХДИЙН ТӨЛӨӨ ҮНДЭСНИЙ ФОНД”-ын хөрөнгө хуримтлуулах аянд ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ХӨГЖЛИЙН ГАЗРЫН хамт олон нэгдэж 88 албан хаагч нэг өдрийн цалин 3,028,936 төгрөгийг хандивлав.

Google+ Linkedin