Авилгын эсрэг авах арга хэмжээ

Авилгын эсрэг авах арга хэмжээ

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай санал хүсэлтээ өгнө үү

1 сэтгэгдэл