Ковид-19 халдварын тархалтын идэвхжлийн орон зайн дүн шинжилгээ

Ковид-19 халдварын тархалтын идэвхжлийн орон зайн дүн шинжилгээ

Нийслэлийн онцгой комиссын “Орон зайн дүн шинжилгээ”-ний баг Ковид-19 халдварын тархалтын идэвхжлийн орон зайн дүн шинжилгээ хийж ажиллаж байна. Чингэлтэй дүүргийн 2, 3, 6, 12, 13 дугаар хороо, Сүхбаатар дүүргийн 11, 16, 18-р хороо, Баянзүрх дүүргийн 26, 25, 19-р хороо, Баянгол дүүргийн 2, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 24, 25-р хороо, Хан-Уул дүүргийн 2,3, 4, 11, 18, 19, 20-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 6, 29, 31, 40-р хороодод халдвар илрэх магадлал өндөр байна../Зураг.1/

Зураг-1. Ковид-19 халдварын тархалтын идэвхжилтийн орон зайн дүн шинжилгээ

Google+ Linkedin