Tag Archives: хот төлөвлөлт

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

Зөвлөх үйлчилгээний тухай зарлал

1. Хот байгуулалт хөгжлийн газар нь Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгажилтын судалгаа,.