Зураг төслийн зөвлөх байгууллага, Архитекторуудаас ирүүлж буй бүтээлийн чанарыг сайжруулах, үйл ажиллагааг нээлттэй шуурхай болгох зорилготойгоор Загвар зургийн “Үлгэрчилсэн загвар”-ыг шинэчлэх ажил зохион байгуулж байгаа тул зураг төсөл зохиогч та бүхэн саналаа ирүүлж, идэвхтэй оролцоно уу.

Санал ирүүлэх хугацаа:  2024.01.29-ний өдрөөс 2024.02.09 өдөр хүртэл

Санал авах хаяг: t.sumber@uda.ub.gov.mn

Холбоо барих утас: 11-321943, 88033041

Download the PDF file .

Download the PDF file .

Download the PDF file .