• 1 сар 5, 2024
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тогтоолын төсөл

Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй үл хөдлөх эд хөрөнгөд ногдуулах албан татварын  хувь хэмжээг 1 хүртэлх хувиар нэмэгдүүлэн тогтоох тухай” Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тогтоолын төсөлд тусгуулах саналаа ирүүлнэ үү. Холбогдох…